לגוף תנועה משלו

מאת: גילה זיידל

כל אדם הרוצה להגיע לצמיחה אישית, למימוש פוטנציאל אישי, לצמיחה רוחנית, חייב לעבור תהליך של מודעות עצמית. מודעות עצמית הינה הדרך הנסללת לצמיחה בכל המישורים. לכל אורך חיינו אנו בעצם מבקשים שיהיה לנו טוב.

ברור שהטוב הזה הוא תמיד סובייקטיבי ולכן כל אחד מאתנו סולל את דרך חייו על-פי בקשה זו. אולם, המפגש עם החיים מביא אלינו ועלינו מאות ואלפי תסריטים שלא ביקשנו והאירועים הללו גורמים לנו להרגיש במאבק תמידי להשגת הטוב הנחוץ לנו. המאבקים גורמים ברוב הפעמים לתחושה שהמטרה המבוקשת מתרחקת.

כאן בא תורה של המודעות העצמית. מטרתה, לאפשר לנו להיות יותר מרוכזים במה באמת חשוב לנו ונחוץ לנו ולהרחיק מאתנו ומעלינו את המיותר ע”י ההבנה שבכוחנו לעשות זאת. אחת הדרכים החשובות להגיע למודעות עצמית היא ע”י עבודה עם גופנו. עבודה גופנית במצב של תנועה חופשית וזורמת היא לעולם אותנטית. מתן אפשרות לגוף לנוע עפ”י גירויים מן העולם המופשט יוצרת מפגש בין הידע הגופני הטמון בכל אחד מאתנו לבין אוצרות הידע האין סופיים הקיימים בתוכנו ומחוצה לנו אך לא תמיד מודעים.

כל תנועה שאיננה מוכתבת ואיננה חיקוי, מהווה את זהות המבצע. מודעת ושאינה מודעת, התוצאה החיצונית של התנועה היא מראה לעולם פנימי של המבצע ולכן מאפשרת לו להיפגש עם עצמו ועולמו במצבים חדשים ואותנטיים. היזון חוזר בין ההבעה הפנימית לבין קבלת חומרים חדשים ויצירתם בתנועה, גורמים לשינוי בעולם הפנימי ומאפשרים למבצע לחוש בגילויים חדשים אודותיו.

צמיחה רוחנית מתרחשת, כאשר אנו מבינים כי המאבק בחיים איננו מקרי. ניתן ללמוד הן מהמאבק והן מהדרך שבה אנו בוחרים לנהל אותו, כי האחריות היא עלינו ובמודעות גבוהה יותר, ניתן לנהל זאת טוב יותר.

גילה (בלושטיין) זיידל, מורה לתנועה, בוגרת לסלי-קולג’ – M.ED .

כתיבת תגובה

רפלקסולוגיה © 2020