רפלקסולוגיה וטרשת נפוצה

רפלקסולוגיה קואורדינטיבית במחקר על חולי טרשת נפוצה

מאת: שמואל זיידל
מחלת הטרשת הנפוצה היא אולי הפגיעה הנוירולוגית הנפוצה ביותר המביאה למוגבלות פיזית בין הגילאים 55-15. מחלה זאת היא אחד הגורמים הנפוצים ביותר לנכויות קלות ולנכויות חמורות. הנפגעים ממנה הם אנשים במיטב שנות חייהם – אנשים העומדים לפני קריירה בחיים, בשיא קריירה או לפני תוכניות רבות שטרם מומשו.

המחלה, המופיעה בדרגות חומרה שונות, משפיעה על רוב התיפקודים החושיים של מערכת העצבים. עד היום לא נמצאה בבירור הסיבה לפריצת המחלה. קיימות סברות שונות, ואחת מהן היא כי המחלה היא תוצאה של תגובה בלתי נורמלית של הגוף לזיהומים חוזרים ונישנים, כשלמעשה יש כאן תופעה שבה הגוף תוקף את עצמו. המחלה מופיעה בהתקפים ובהפוגות המתרחשים כמעט בלי סימני אזהרה מוקדמים, ולפיכך אין אפשרות לחזות את הרעה ולקדם את פניה. תרופות שונות נוסו ומנוסות כיום כדי להקל על סבלם של החולים ולהשהות ולהקהות את התהליכים של התפרצויות התקפי המחלה.

מחקר בנושא השפעת הטיפול הרפלקסולוגי על חולי טרשת נפוצה, אושר ע”י ועדת הלסינקי לניסוי קליני בבני אדם. זהו מחקר שמשולבות בו שתי גישות: גישת הרפואה הטבעית המיוצגת ע”י הטיפול הרפלקסולוגי, וגישת הרפואה הקונבנציונאלית המיוצגת ע”י מחקר השוואתי בדרך מדעית. מטרת המחקר איננה לחקור את פשרה של הרפלקסולוגיה אלא את מידת השפעתה על החולים בטרשת נפוצה.

שילוב הטיפול הרפלקסולוגי בקבוצת חולים זאת הוא חדשני מכיוון שהוא מביא את גישת הטיפול המונע, שהיא בעיקרה גישה של “חיזוק הבריאות”, בצד גישת הטיפול הממוקדת בנקודה שבה נתגלתה התופעה, שהיא בעיקרה גישה של “מלחמה במחלות”. לעיתים גישות אלה עומדות כל אחת לחוד, ולעיתים הן משולבות זו בזו. שילובן של שתי גישות הרפואה תורם לפריצת דרך בעולם הרפואי, שמשמעותה רפואה משולבת לרווחת החולים והמטופלים.

הדגש איננו על ה”כבוד” לרפואה הטבעית או על ה”כבוד” לרפואה הקונבנציונאלית, אלא על הכבוד לדרך החשיבה המשותפת.

התקיימו ארבעה מחזורים: מחזור פיילוט, שני מחזורי מחקר, ומחזור “פיצוי” לקבוצת הביקורת מהמחקר. לקחו חלק במחקר: 70 רפלקסולוגים בכירים, בוגרי המכון לאקולוגיה אנושית, בהנחיית שמואל זיידל.

כתיבת תגובה

רפלקסולוגיה © 2020